အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် သရုပ်ပြဘုတ်များနှင့် ကိရိယာများ

ပုံ အပိုင်းနံပါတ် ဖော်ပြချက် စတော့ ဝယ်ပါ။
EH301KIT

EH301KIT

Advanced Linear Devices, Inc.

EVAL KIT FOR EH301/EH301A

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၇၀၂

$156.55000

SABMB620

SABMB620

Advanced Linear Devices, Inc.

SUPERCAPACITOR AUTO BAL PCB 6-CH

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၃,၅၁၅

$34.13800

SABMB910019

SABMB910019

Advanced Linear Devices, Inc.

SUPERCAPACITOR AUTO BAL PCB

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၄,၀၁၃

$27.40800

SABMB221

SABMB221

Advanced Linear Devices, Inc.

SUPERCAPACITOR AUTO BAL PCB 2-CH

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၅,၂၇၃

$20.86000

SABMBOVP227

SABMBOVP227

Advanced Linear Devices, Inc.

SUPERCAP OVP AUTO BAL PCB 2-CH

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၄,၄၂၈

$24.84000

SABMB626

SABMB626

Advanced Linear Devices, Inc.

SUPERCAPACITOR AUTO BAL PCB 6-CH

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၃,၁၉၄

$37.56000

EH4295/EH300KIT

EH4295/EH300KIT

Advanced Linear Devices, Inc.

EVAL KIT FOR EH4295/EH300

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၇၄၇

$147.22000

SABMB2

SABMB2

Advanced Linear Devices, Inc.

SUPERCAPACITOR AUTO BAL PCB 2-CH

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၁၅,၃၅၃

$9.77000

SABMB220

SABMB220

Advanced Linear Devices, Inc.

SUPERCAPACITOR AUTO BAL PCB 2-CH

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၅,၂၇၃

$20.86000

SABMB222

SABMB222

Advanced Linear Devices, Inc.

SUPERCAPACITOR AUTO BAL PCB 2-CH

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၅,၂၇၃

$20.86000

EH4205/EH300KIT

EH4205/EH300KIT

Advanced Linear Devices, Inc.

EVAL KIT FOR EH4205/EH300

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၈၂၁

$133.84000

SABMB622

SABMB622

Advanced Linear Devices, Inc.

SUPERCAPACITOR AUTO BAL PCB 6-CH

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၃,၅၁၅

$34.13800

SABMB223

SABMB223

Advanced Linear Devices, Inc.

SUPERCAPACITOR AUTO BAL PCB 2-CH

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၅,၂၇၃

$20.86000

SABMB627

SABMB627

Advanced Linear Devices, Inc.

SUPERCAPACITOR AUTO BAL PCB 6-CH

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၃,၁၉၄

$37.56000

SABMB910026

SABMB910026

Advanced Linear Devices, Inc.

SUPERCAPACITOR AUTO BAL PCB

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၃,၉၈၀

$30.14600

SABMB16

SABMB16

Advanced Linear Devices, Inc.

SUPERCAPACITOR AUTO BAL PCB

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၈,၅၉၃

$12.80000

SABMBOVP223

SABMBOVP223

Advanced Linear Devices, Inc.

SUPERCAP OVP AUTO BAL PCB 2-CH

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၄,၈၆၉

$22.59000

SABMB226

SABMB226

Advanced Linear Devices, Inc.

SUPERCAPACITOR AUTO BAL PCB 2-CH

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၄,၇၉၅

$22.94000

SABMB617

SABMB617

Advanced Linear Devices, Inc.

SUPERCAPACITOR AUTO BAL PCB 6-CH

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၃,၅၁၅

$34.13800

SABMB910021

SABMB910021

Advanced Linear Devices, Inc.

SUPERCAPACITOR AUTO BAL PCB

ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: ၄,၀၁၃

$27.40800

Top